Zakończenie oferty prywatnej Akcji Serii E.

6 Września 2012

Oferta prywatna akcji, przeprowadzana na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia Venturion Investment Fund S.A., zakończyła się sukcesem. Inwestorzy objęli całość oferowanych 28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna akcji wyniosła 0,10 zł, a oferowane w subskrypcji prywatnej walory objęło 2 inwestorów.

zobacz więcej

Zmiana nazwy skróconej, pod którą notowane są akcje.

6 Września 2012

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 września 2012 roku.

zobacz więcej

Rejestracja zmian Statutu Spółki.

3 Września 2012

Sąd rejestrowy w dniu 29 sierpnia 2012 roku zarejestrował zmiany w Statucie Spółki, w tym zmianę nazwę Spółki na Venturion Investment Fund S.A. oraz rozszerzenie profilu działalności o działalność holdingów finansowych. Rejestracja zmian jest zgodna z uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 2 sierpnia 2012 roku.

zobacz więcej

Dobre wyniki finansowe FISH PROJECT S.A.

3 Września 2012

FISH PROJECT S.A. - spółka portfelowa Venturion Investment Fund I S.A., w którą fundusz zainwestował w lipcu b.r., nabywając pakiet akcji po cenie równej wartości nominalnej zakupionych walorów, przedstawiła wyniki finansowe podsumowujące działalność spółki w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku.

zobacz więcej

Nabycie 100% udziału w kapitale zakładowym VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

31 Sierpnia 2012

W dniu 31 sierpnia 2012 roku Venturion Investment Fund S.A. nabyła 28.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz B spółki Venturion Investment Fund I S.A. za łączną kwotę 2.800.000,00 zł.

zobacz więcej