Magdalena Grzybowska - Prezesem Zarządu Spółki.

3 Sierpnia 2012

W ślad za zmianami nazwy Spółki, jej przedmiotu działalności oraz Rady Nadzorczej, a także zmianami w strukturze akcjonariatu, w dniu 3 sierpnia 2012 roku Rada Nadzorcza postanowiła o powołaniu Pani Magdaleny Grzybowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu.

zobacz więcej

Nabycie większościowego pakietu Akcji Spółki przez PCH CAPITAL S.A.

3 Sierpnia 2012

W dniu 3 sierpnia 2012 roku Zarząd Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.) otrzymał następujące zawiadomienia dotyczące zmiany znaczących pakietów akcji Spółki.

zobacz więcej

Zmiana przedmiotu działalności oraz firmy Spółki.

2 Sierpnia 2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.) w dniu 2 sierpnia 2012 roku podjęło uchwały w przedmiocie zmiany nazwy Spółki na Venturion Investment Fund S.A. oraz rozszerzenia przedmiotu działalności o PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych.

zobacz więcej

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

2 Sierpnia 2012

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

zobacz więcej