EQUITIER S.A. prowadzi swoją działalność poprzez spółki zależne:

EQUITIER Capital Partners posiada 65% akcji
w ATTENTIA S.A.

Opiekunowie klientów z ATTENTIA S.A. doradzają przy podejmowaniu decyzji w zakresie zarządzania majątkiem, umożliwiając zbudowanie indywidualnego portfela inwestycyjnego.

Liderem ATTENTIA S.A. jest pan Grzegorz Zaremba – Prezes Zarządu, który posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług typu private banking. Doradzał zamożnym klientom banku w obrębie zarządzania finansami osobistymi. Był wielokrotnie nagradzany wyróżnieniami nadawanymi przez TFI Pioneer, a także trenerem przy wdrażaniu programu (asset allocation tool) o nazwie: Nawigator Inwestycyjny. Przez wiele lat był związany z Bankiem Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję doradcy personal banking, doradcy osobistego w segmencie klienta affluent oraz doradcy bankowego w segmencie private banking.