Equitier S.A. prowadzi swoją działalność poprzez spółki zależne:

CREDIT PARK       

Credit Park S.A. jest spółką w 100% zależną od Equitier S.A.

Credit Park S.A. buduje grupę firm zajmujących się usługami finansowymi.

W dniu 29 lutego 2016 roku Credit Park S.A. i Equitier S.A. utworzyły pierwszy podmiot zależny Money Bridge Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem podstawowej działalności Money Bridge Sp. z o. o. jest udzielanie krótko- i średnioterminowych pożyczek pozabankowych.

www.moneybridge.pl