Equitier S.A. prowadzi swoją działalność poprzez spółki zależne:

        Debt One S.A. jest spółką w 100% zależną
        od Equitier S.A.


Debt One S.A. świadczy usługi związane z zarządzaniem wierzytelnościami, w szczególności koncentruje się na serwisowaniu oraz nabywaniu na własny rachunek konsumenckich wierzytelności masowych.

Spółka prowadzi działalność poprzez własną ogólnopolską sieć windykatorów terenowych. Jest to profesjonalna struktura negocjatorów, którzy poddawani są okresowej kontroli wewnętrznej i szkoleniom specjalistycznym z zakresu prawa cywilnego, psychologii negocjacyjnej oraz wywiadu środowiskowego.

Zespołem windykatorów terenowych kieruje Pan Zenon Mleczko.

 

www.debtone.pl