Analiza sytuacji finansowej i gospodarczej spółki oraz jej perspektyw na przyszłość oraz opinia co do możliwości kontynuowania działalności operacyjnej

2 Stycznia 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 44/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku, raportu bieżącego EBI nr 47/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku oraz Uchwały Nr 1168/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę VENTURION INVESTMENT FUND S.A., niniejszym przekazuje w załączeniu wyniki analizy przeprowadzonej przez niezależnego doradcę - IMAP Access 2 Sp. z o.o.
Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, iż treść publikowanego dokumentu nie była przedmiotem badania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem jej zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Podstawa prawna:
§ 4 pkt. 5 lit b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Załączniki:

    2013_01_02 VIF analiza sytuacji finansowej i gospodarczej


Osoby reprezentujące spółkę:

    Magdalena Grzybowska - Prezes Zarządu

powrót