Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

10 Stycznia 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, iż w 2013 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:

  • raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2012 rok - 13 czerwca 2013 roku,
  • raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku - 14 lutego 2013 roku,
  • raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku - 15 maja 2013 roku,
  • raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013 roku - 14 sierpnia 2013 roku,
  • raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - 14 listopada 2012 roku.


Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Magdalena Grzybowska - Prezes Zarządu

powrót