Harmonogram terminów publikacji raportów okresowych w 2014 roku

22 Stycznia 2014

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. niniejszym informuje, że w 2014 publikować będzie raporty okresowe w następujących terminach:

- Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2013 roku - 14 lutego 2014 roku,
- Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2014 roku - 15 maja 2014 roku,
- Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2013 rok - 13 czerwca 2014 roku,
- Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014 roku - 14 sierpnia 2014 roku,
- Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014 roku - 14 listopada 2014 roku.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót