Korekta raportu nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

10 Stycznia 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, iż w treści raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2013 roku omyłkowo wskazał datę 14 listopada 2012 roku jako datę przekazania raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku, podczas gdy prawidłowa data przekazania tego raportu to 14 listopada 2013 roku.

Prawidłową informacją jest więc, iż raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2013 r.

Jednocześnie Zarząd spółki informuje, iż pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Magdalena Grzybowska - Prezes Zarządu

powrót