Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2013 roku

15 Lutego 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2013 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:

1. PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie - 4.942.530 akcji, stanowiących 15,97% w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 6.522.530 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 20,69% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2013 roku oraz 20,05% w ogólnej liczbie głosów,

2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. z siedzibą w Larnace - 25.000.000 akcji, stanowiących 80,79% w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 25.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 79,31% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2013 roku oraz 76,86% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie


Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Łanoszka - Prezes Zarządu

powrót