Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 2013 roku

7 Czerwca 2013

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 2013 roku

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 2013 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:

1. PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie - 4.580.000 akcji, stanowiących 14,80% w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 6.160.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 19,77% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 2013 roku oraz 18,94% w ogólnej liczbie głosów,
2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. z siedzibą w Larnace - 25.000.000 akcji, stanowiących 80,79% w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 25.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 80,23% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 2013 roku oraz 76,86% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie


Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Kiniewicz - Prezes Zarządu

powrót