Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

22 Lipca 2014

Zarząd EQUITIER S.A. niniejszym informuje, że w dniu 21 lipca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd EQUITIER S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5 planowanego porządku obrad w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej i punktu 6 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o przerwie w obradach do dnia 14 sierpnia 2014 roku do godziny 14.00.

Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 6), 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Załączniki:
EQUITIER - raport EBI - załącznik - treść uchwał podjętych na NWZ - 21.07.2014.pdf rozmiar: 58.3 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót