Nowa strategia działalności VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

7 Stycznia 2014

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że w dniu 7 stycznia 2014 roku uchwałą Zarządu zmieniona została strategia działalności Spółki. Zgodnie z nową strategią VENTURION INVESTMENT FUND S.A. będzie podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się  grupy kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych.


Firmy tworzące grupę VENTURION INVESTMENT FUND S.A. świadczyć będą usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.


Spółka prowadzić będzie inwestycje w firmy budowane od podstaw lub na wczesnym etapie rozwoju, w których pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finansowych i branżowych należeć będzie do VENTURION INVESTMENT FUND S.A.


Jako podmiot holdingowy VENTURION INVESTMENT FUND S.A. będzie wyszukiwać, inwestować, a następnie aktywnie uczestniczyć w tworzeniu wartości spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju.


Swój dynamiczny wzrost wartości VENTURION INVESTMENT FUND S.A. zamierza osiągnąć poprzez systematyczny operacyjny rozwój spółek wchodzących w skład grupy lub poprzez przemyślane, celowe akwizycje. Ważnym elementem będzie również tworzenie kolejnych podmiotów, działających w sektorze usług finansowych, wzbogacających dotychczasową ofertę firm z grupy lub poszerzających rynek odbiorców ich świadczeń.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesława Chmielewska - Prokurent

powrót