Nowe adresy w banku domen Apache Quest S.A.

13 Czerwca 2012

Nowe adresy w banku domen Apache Quest S.A. 

Zarząd Apache Quest S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Pana Alishera Khujanazarov, członka Rady Nadzorczej Emitenta, o nieodpłatnym scedowaniu praw i własności do czterech zagranicznych domen (trzy rosyjskie i jedna uzbecka):
- www.richmoscow.ru
- www.platiniumlife.ru
- www.vipzona.uz
- www.coolvip.ru

W opinii Zarządu pozyskanie nowych domen na dynamicznie rozwijającym się rosyjskim rynku internetowym stwarza spółce Apache Quest S.A. szansę na znaczące przyspieszenie tempa rozwoju. Przy zagranicznych projektach Apache Quest Pan Alisher Khujanazarov będzie wspierał działalność spółki merytorycznie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

powrót