Odwołanie prognoz finansowych

13 Sierpnia 2012

Raport EBI nr 18 – Odwołanie prognoz finansowych

Zarząd Spółki Apache Quest S.A., biorąc pod uwagę treść Raportu EBI nr 14/2012 – „Zmiana przedmiotu działalności Spółki”, w którym informował o rozszerzeniu przedmiotu działalności spółki o PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych, odwołuje prognozę finansową na rok 2012 przekazaną do publicznej wiadomości w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 22 maja 2012 roku, zakładającą uzyskanie w 2012 roku następujących wyników finansowych:

Przychody netto ze sprzedaży: 352.500,00 zł,
Zysk netto: 10.400,00 zł.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
- Magdalena Grzybowska - Prezes Zarządu
- Patryk Kitowski – Wiceprezes Zarządu

powrót