Oświadczenie w przedmiocie stosowania Zasad Dobrych Praktyk przez Apache Quest S.A.

29 Czerwca 2012

Oświadczenie w przedmiocie stosowania Zasad Dobrych Praktyk przez Apache Quest S.A. 

Zarząd Spółki Apache Quest S.A. w załączeniu przekazuje oświadczenie o zakresie stosowanych zasad zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w systemie obrotu na NewConnect" 

Załączniki:

1. Dobre Praktyki Apache Quest S A .pdf 

2. 20120709_33747_146727.zip 

powrót