Podpisanie umowy z autoryzowanym doradcą

8 Lutego 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, iż w dniu 7 lutego 2013 roku Spółka podpisała umowę o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy NewConnect z Capital Kopernik S.A. z siedzibą w Toruniu. Autoryzowany Doradca na mocy ww. umowy będzie współdziałać ze Spółką w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzać w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki w alternatywnym systemie obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Adam Łanoszka - Prezes Zarządu

powrót