Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

23 Sierpnia 2012

Raport EBI nr 22 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd APACHE QUEST S.A. informuje, że w dniu 23 sierpnia 2012 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez obydwie strony umowa z DOMEM INWESTYCYJNYM TAURUS Spółką Akcyjną z siedzibą w Częstochowie o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, zawarta w dniu 17 sierpnia 2012 roku.
Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez DOM INWESTYCYJNY TAURUS S.A. usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii E APACHE QUEST S.A. do alternatywnego systemu obrotu „New Connect” Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Magdalena Grzybowska – Prezes Zarządu
Patryk Kitowski – Wiceprezes Zarządu

powrót