Podpisanie umowy zlecenia dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej

13 Grudnia 2012

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 13 grudnia 2012 roku podpisana została z IMAP Access 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowa zlecenia wykonania dzieła dotyczącego przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej i gospodarczej spółki VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz jej perspektyw na przyszłość, sporządzenie dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości kontynuowania przez spółkę VENTURION INVESTMENT FUND S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, zgodnie z par. 15b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

W dniu w dniu 19 listopada 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 1168/2012 w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę VENTURION INVESTMENT FUND S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 44/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku.

IMAP Access 2 Sp. z o.o. jest niezależnym doradcą strategiczno-finansowym specjalizującym się we wsparciu transakcji fuzji i przejęć. Spółka jest wyłącznym przedstawicielem światowej sieci firm zajmujących się transakcjami fuzji i przejęć - International Mergers & Acquisitions Partners Inc. (IMAP) grupującej ok. 45 firm doradztwa M&A (fuzje i przejęcia) działającego w 33 krajach na całym świecie. Access 2 Sp. z o.o. posiada dostęp do profesjonalnych, w tym międzynarodowych, serwisów informacyjnych dotyczących zarówno poszczególnych branż gospodarki, jak i rynku kapitałowego, wykorzystywanych m.in. analizie rynkowej i w wycenie spółek metodą porównawczą.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Magdalena Grzybowska - Prezes Zarządu

powrót