Powołanie Pana Grzegorza Łapińskiego do Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

8 Czerwca 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca 2013 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Łapińskiego.

Pan Grzegorz Łapiński to doświadczony manager, doradca, dyrektor finansowy i członek zarządu w międzynarodowych spółkach. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży doradczej, finansowej i operacyjnej.

Jest absolwentem Executive MBA University of Chicago Booth School of Business oraz Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz Association for Project Management. Posiada tytuł Certyfikowanego Audytora Systemow Informatycznych (CISA).

Swoją karierę zawodową rozpoczął w Ernst & Young, gdzie pełnił funkcję Senior Managera. Nadzorował wiele projektów z obszaru weryfikacji ryzyka finansowego i informatycznego, rewizji sprawozdań finansowych, due diligence, wdrożenia systemów ERP oraz tworzenia komórek audytu wewnętrznego między innymi dla: Royal Dutch Shell, BP, Polcard, Nationale Nederlanden czy Ministerstwa Finansów.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Holandii, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii.

W roku 2007 objął stanowisko Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego spółki First Data Polska, właściciela marki Polcard, będącej częścią amerykańskiej korporacji First Data, gdzie konsekwentnie realizuje strategię finansową oraz nadzoruje długoterminowe plany finansowe.

Od roku 2011 jest także Prezesem First Data Poland Holding. Odpowiada ponadto za obszar finansów w krajach: Litwa, Łotwa i Estonia. W maju 2011 roku został powołany na Wiceprezesa oraz Dyrektora Finansowego First Data w Grecji celem wsparcia firmy w dobie kryzysu gospodarczego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało w dniu 7 czerwca 2013 roku z Rady Nadzorczej Pana Piotra Jabłońskiego.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Łukasz Kiniewicz - Prezes Zarządu

powrót