Powołanie Pana Łukasza Kiniewicza do Zarządu VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

25 Kwietnia 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2013 roku PCH CAPITAL S.A. korzystając ze statutowych uprawnień osobistych odwołała ze składu Zarządu Pana Adama Łanoszkę oraz powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Łukasza Kiniewicza.

Pan Łukasz Kiniewicz posiada kilkunastoletnie doświadczenie w konsultingu strategicznym, telekomunikacji, eCommerce i sektorze nowych technologii, zdobywane na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych organizacjach.

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w dziale strategii w firmie Andersen Consulting (obecnie Accenture), w kolejnych latach pracował między innymi dla IBM Business Consulting Services, Deutsche Telekom oraz A.T. Kearney na międzynarodowych projektach doradczych dla klientów w wielu krajach europejskich oraz na Bliskim Wschodzie.

W latach 2006-2008 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Efektywnością Sprzedaży w firmie NETIA S.A. nadzorując obszar wsparcia sprzedaży dla wszystkich pionów sprzedaży operatora telekomunikacyjnego.

W latach 2008-2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Operator24.pl S.A. zajmującej się wdrażaniem i obsługą nowoczesnych sklepów internetowych.

Posiada doświadczenie w obszarach: strategii operacyjnej przedsiębiorstw, CRM, projektowania i optymalizacji procesów biznesowych, integracji systemów IT oraz wdrażania innowacyjnych projektów biznesowych.

Certyfikowany Project Manager przez PMI (Project Management Institute).

Absolwent studiów magisterskich Akademii Leona Koźmińskiego, ukończonych z wyróżnieniem, stypendysta Ministra Edukacji Narodowej oraz fundacji R.S. Laudera w Nowym Jorku (USA).

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Kiniewicz - Prezes Zarządu

powrót