Powołanie Pana Marcina Nastarowicza do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

30 Grudnia 2013

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2013 roku PCH CAPITAL S.A. korzystając z uprawnień statutowych powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu VENTURION INVESTMENT FUND S.A. Pana Marcina Nastarowicza.

Kadencja Pana Marcina Nastarowicza upłynie 30 grudnia 2016 roku.

Pan Marcin Nastarowicz posiada wieloletnie doświadczenie w aktywnej sprzedaży instrumentów finansowych, budowaniu i koordynacji pracy sieci sprzedaży (w tym biur maklerskich i pośredników finansowych), szkoleniu i organizowaniu akcji marketingowych dla dystrybutorów działających na rynku finansowym.

Pan Marcin Nastarowicz ukończył  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny z tytułem magistra ekonomii.

Doświadczenie zawodowe:

1997 - 1998  FELIX Polska GmbH Przedstawiciel Handlowy
1998 - 2000 Citibank / Warta - Powszechne Towarzystwo Emerytalne ,,DOM”S.A.  (Warszawa)  Regionalny Kierownik Sprzedaży
2000 - 2001 TGC Group Polska (Warszawa) Business Development Manager
2001 - 2002 Powszechne Towarzystwo Emerytalne ,,Skarbiec- Emerytura” S.A. (Warszawa) Kierownik Sekcji Sprzedaży
2002 - 2005 Skarbiec Asset Management Holding S.A. - Skarbiec Serwis Finansowy Dyrektor ds. Kluczowych Dystrybutorów
2005 - 2011 - Skarbiec Asset Management Holding S.A. - Skarbiec TFI (Region Centralny– woj. mazowieckie, łódzkie,  lubelskie) Regionalny Dyrektor Sprzedaży
2012 - Bank Pocztowy S.A. Specjalista ds. Mieszkalnictwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego
2013 – Prezes Zarządu Financium S.A. (Warszawa)
Obecnie od listopada 2013 roku pełni funkcje Prezesa Zarządu PCH PARTNERS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Pan Marcin Nastarowicz nie był skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności VENTURION INVESTMENT FUND S.A., a także nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesława Chmielewska - Prokurent

powrót