Powołanie Pana Mateusza Niemczyka i Pana Przemysława Soroki do Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

7 Maja 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, iż w dniu 7 maja 2013 roku akcjonariusz spółki PCH CAPITAL S.A. powołała w skład Rady Nadzorczej Pana Mateusza Niemczyka oraz Pana Przemysława Sorokę.

Pan Mateusz Niemczyk posiada kilkunastoletnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej, zdobywane na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych instytucjach finansowych.

Karierę zawodową rozpoczynał w firmie KPMG Audyt. W latach 2000-2006 pracował w Banku Handlowym w Warszawie (Citigroup) jako Dyrektor Biura Strukturyzowanych Transakcji Finansowania Handlu zarówno w Warszawie jak i Londynie, nadzorując transakcje obsługi i finansowania handlu. W latach 2006-2008 odpowiadał za rozwój w Polsce leasingu operacyjnego w Macquarie Technology Finance (Macquarie group). W latach 2008-2012 pracował w Banku BPH (GE Capital) na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Obszarem Produktów Skarbowych i Powierniczych gdzie odpowiadał za rozwój oferty produktowej oraz sprzedaż produktów skarbowych (FX oraz stopa procentowa) i powierniczych, w tym rozwój platformy elektronicznej DealingNet.
Od stycznia 2013 roku w Saski Partners na stanowisku Dyrektora odpowiadającego za doradztwo dla klientów korporacyjnych w zakresie finansowania na rynku dłużnym.

Od marca 2010 roku Członek Rady Nadzorczej Inter-Team Sp. z o.o.
Jest absolwentem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Przemysław Soroka od grudnia 2011 jest Dyrektorem Finansowym i członkiem zarządu polskich, czeskich i węgierskich spółek inwestycyjno-developerskiej grupy SEGRO.  Zanim dołączył do SEGRO, pracował w renomowanych firmach doradczych tzw. Wielkiej Czwórki - KPMG oraz Ernst & Young.

Pracował również w centrali Coca-Cola Hellenic jako audytor korporacyjny oraz manager projektów z zakresu ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem prowadzonych w 28 krajach Grupy Coca-Cola Hellenic.
W latach 2007-2011 na rzecz NFI Empik Media & Fashion nadzorował wdrożenie nowych modeli raportowania giełdowego, zarządczego i kontrolingu w środowisku Hyperion, a także zajmował się controllingiem komercyjnym, a w 2008 roku z sukcesem wprowadził nową politykę raportowania finansowego zgodnego z MSSF dla grupy EM&F. W trakcie pracy w SEGRO nadzorował finansową stronę akwizycji i projektów developerskich o łącznej wartości ponad 120 milionów euro.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Bankowość, od roku 2002 posiada m.in. kwalifikacje ACCA.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt  11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Kiniewicz – Prezes Zarządu

powrót