Powołanie Pana Wiesława Karpowicza do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

1 Października 2013

Powołanie Pana Wiesława Karpowicza do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że w dniu 1 października 2013 roku PCH CAPITAL S.A. korzystając ze statutowych uprawnień osobistych powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu VENTURION INVESTMENT FUND S.A. Pana Wiesława Karpowicza.

Pan Wiesław Karpowicz jest absolwentem Politechniki Białostockiej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończył Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania przy Politechnice Białostockiej oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Strategicznego na Hanzehogeschool Gröningen w Holandii. Przez blisko 14 lat pełnił funkcje zarządcze i nadzorcze w spółkach prawa handlowego, m.in. w Rexam Szkło Gostyń S.A., Lu Polska S.A i Sanofi-Aventis S.A. Zarządzał finansami tych spółek i wspólnie z innymi osobami zarządzającymi tworzył i realizował skuteczne strategie poprawy rentowności i dynamicznego wzrostu.

Pan Wiesław Karpowicz nie prowadzi poza VENTURION INVESTMENT FUND S.A. działalności o istotnym znaczeniu dla Spółki.

Pełnił funkcję Członka Zarządu Sanofi-Aventis S.A. (Grupa Sanofi), Członka Zarządu Zentiva PL Sp. z o.o. (Grupa Sanofi) oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Nepentes S.A (Grupa Sanofi).

Pan Wiesław Karpowicz nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotów w upadłości, w zarządzie komisarycznym lub likwidacji, nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, a także nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesława Chmielewska - Prokurent

powrót