Raport miesięczny za czerwiec 2014

15 Lipca 2014

Zarząd EQUITIER S.A. ("Spółka") przekazuje raport miesięczny Spółki za czerwiec 2014 roku.

Podstawa prawna:
pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Załączniki:
EQUITIER - raport za czerwiec 2014 - 15.07.2014.pdf rozmiar: 62.3 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót