Raport miesięczny za maj 2014

16 Czerwca 2014

Zarząd EQUITIER S.A. ("Spółka") przekazuje raport miesięczny Spółki za maj 2014 roku.

Podstawa prawna:
pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Załączniki:
EQUITIER - raport za maj 2014 - 16.06.2014.pdf rozmiar: 55.9 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót