Rejestracja zmiany adresu siedziby Emitenta

3 Września 2012

Rejestracja zmiany adresu siedziby Emitenta

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. (dawniej APACHE QUEST S.A.) informuje, iż w dniu 3 września 2012 roku powziął informację na temat rejestracji przez sąd rejestrowy w dniu 31 sierpnia 2012 roku zmiany siedziby Spółki.

Obecna siedziba Spółki mieści się pod adresem:
Venturion Investment Fund S.A.
al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

powrót