Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

31 Marca 2014

Zarząd EQUITIER S.A. niniejszym informuje, że Pan Grzegorz Zatryb złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd EQUITIER S.A. serdecznie dziękuje Panu Grzegorzowi Zatrybowi za współpracę, poświęcony Spółce czas oraz życzy sukcesów w pracy zawodowej.
Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu

powrót