Rezygnacja Pana Wiesława Karpowicza z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

27 Grudnia 2013

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że w dniu 27 grudnia 2013 roku Pan Wiesław Karpowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesława Chmielewska - Prokurent

powrót