Rezygnacja z Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

13 Maja 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, iż w dniu 4 marca 2013 roku Spółka otrzymała rezygnację Pana Tomasza Szymanowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A. z dnia 22 stycznia 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Łanoszka - Prezes Zarządu

powrót