Rezygnacja z Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

24 Stycznia 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, iż w dniu 23 stycznia 2013 roku Pan Wojciech Chlebowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

* Adam Łanoszka - Prezes Zarządu

powrót