Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

30 Lipca 2013

Zarząd Venturion Investment Fund S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że z dniem 26 lipca 2013 r. uległa rozwiązaniu umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na rzecz Emitenta przez Capital Kopernik S.A.

Emitent jednocześnie informuje, że dzień pierwszego notowania akcji Emitenta nastąpił 12 czerwca 2012 r., w związku z czym obowiązek wynikający z § 18 ust. 3 Regulaminu ASO, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 12 czerwca 2012 r., został wypełniony (obowiązek korzystania przez Emitenta z usług Autoryzowanego Doradcy przez okres co najmniej jednego roku od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych Emitenta).

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Kiniewicz - Prezes Zarządu

powrót