Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

14 Maja 2012

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku 

Zarząd Spółki Apache Quest S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach:

- za I kw. 2012 r. - dnia 15.05.2012 r.
- za II kw. 2012 r. - dnia 14.08.2012 r.
- za III kw. 2012 r. - dnia 14.11.2012 r.
Raport roczny za 2011 r. - dnia 15.06.2012 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

powrót