Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 lutego 2013 roku

15 Lutego 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 lutego 2013 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd informuje, że w załączniku do niniejszego raportu zamieszczona została informacja o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od wyboru komisji skrutacyjnej.

Do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik:

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 15 lutego 2013 roku

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2), 7), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
VENTURION INVESTMENT FUND - załącznik do raportu EBI - treść podjętych uchwał NWZ - 15.02.2013.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Łanoszka - Prezes Zarządu

powrót