Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lutego 2014 roku

21 Lutego 2014

Zarząd VENTURION S.A. niniejszym informuje, że w dniu 21 lutego 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd VENTURION S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5 i 6 planowanego porządku obrad.

Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 2), 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
VENTURION - raport EBI - załącznik - treść uchwał podjętych na NWZ - 21.02.2014.pdf rozmiar: 96.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót