Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 lipca 2013 roku

30 Lipca 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 lipca 2013 roku.

Jednocześnie Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd VENTRUION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że uczestnicy zgromadzenia, wobec ich niewielkiej liczby, jednomyślnie zrezygnowali z podejmowania uchwał:

- nr 3 o uchyleniu tajności głosowań dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej,
- nr 4 o wyborze komisji skrutacyjnej,
i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu zgromadzenia.

Załączniki:
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:
VENTURION INVESTMENT FUND - załącznik do raportu EBI - treść podjętych uchwał NWZ - 29.07.2013.pdf rozmiar: 44.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Kiniewicz - Prezes Zarządu

powrót