Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 sierpnia 2013 roku

29 Sierpnia 2013

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 sierpnia 2013 roku

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 sierpnia 2013 roku.

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:
VENTURION INVESTMENT FUND - załącznik do raportu EBI - treść uchwał podjętych przez NWZ - 29.08.2013.pdf rozmiar: 83.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Kiniewicz - Prezes Zarządu

powrót