Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 czerwca 2013 roku

7 Czerwca 2013

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 czerwca 2013 roku

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca 2013 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd informuje, że w załączniku do niniejszego raportu zamieszczona została informacja o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od wyboru komisji skrutacyjnej.
Do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik:
Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 7 czerwca 2013 roku

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2), 7), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
VENTURION INVESTMENT FUND - załącznik do raportu EBI - treść podjętych uchwał NWZ - 7.06.2013.pdf rozmiar: 88.3 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Kiniewicz - Prezes Zarządu

powrót