Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2013 roku

30 Czerwca 2013

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2013 roku

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2013 roku.

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że wobec niewielkiej liczby uczestników zgromadzenia, jednomyślnym wnioskiem zrezygnowali oni z podejmowania uchwał:
- nr 3 o uchyleniu tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej,
- nr 4 o powołaniu komisji skrutacyjnej,
zaplanowanych w porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że podczas obrad zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:
VENTURION INVESTMENT FUND - załącznik do raportu EBI - treść podjętych uchwał ZWZ - 30.06.2013.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Kiniewicz - Prezes Zarządu

powrót