Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania praw do akcji B, C i D.

6 Czerwca 2012

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania praw do akcji B, C i D. 

Zarząd Apache Quest S.A. informuje, że dnia 05 czerwca 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 523/2012, w której określił dzień 12 czerwca 2012 roku jako dzień pierwszego notowania następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki APACHE QUEST S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLAPCQT00016":
- 420.000 (czterystu dwudziestu tysięcy) akcji serii B,
- 400.000 (czterystu tysięcy) akcji serii C,
- 545.000 (pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy) akcji serii D;
Zarząd GPW postanowił notować ww. akcje, na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "APACHEQ" i oznaczeniem "APQ".

powrót