Umowa o współpracy z Coleos S.A.

14 Czerwca 2012

Umowa o współpracy z Coleos S.A. 

Zarząd Apache Quest S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym Emitent podpisał z Coleos S.A. umowę dotyczącą wzajemnej współpracy pomiędzy serwisami internetowymi obu spółek, która będzie polegała przede wszystkim, na wzajemnym przekierowywaniu ruchu. Zgodnie z postanowieniami umowy Coleos S.A. zobowiązuje się do zamieszczania w administrowanym przez siebie systemie Coleos AdPanel skryptu wyświetlającego informacje z serwisów zarządzanych przez Apache Quest S.A. - głównie z Rafiner.pl . Coleos S.A. to jeden z dynamiczniej rozwijających się podmiotów marketingu internetowego. Już dziś posiada bogatą bazę klientów. Spółka należy do portfela inwestycyjnego giełdowej grupy PTI. W ocenie Zarządu Emitenta integracja serwisów wpłynie bezpośrednio na zwiększoną ilość odwiedzin serwisów należących do Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

powrót