VENTURION INVESTMENT FUND SA razem z PCH CAPITAL SA inwestują w akcje POLSKIE JADŁO SA

10 Września 2012

VENTURION INVESTMENT FUND SA razem z PCH CAPITAL SA inwestują w akcje POLSKIE JADŁO SA

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, iż w dniach 6-7 września 2012 roku VENTURION CAPITAL (CYPRUS) LIMITED w trybie sesyjnym zwykłym nabyła 800.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki POLSKIE JADŁO S.A. za łączną cenę brutto (tj. z uwzględnieniem prowizji maklerskich) 376.605,29 zł.
Nabyte akcje stanowią 1,71% udziału w kapitale zakładowym POLSKIE JADŁO S.A. i uprawniają do 1,59% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
VENTURION INVESTMENT FUND S.A. posiada 100% akcji VENTURION INVESTMENT FUND I S.A., który kontroluje w 100% VENTURION CAPITAL (CYPRUS) LIMITED.

Jednocześnie Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że PCH CAPITAL S.A. (podmiot dominujący wobec Spółki) za pośrednictwem P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd posiada 798.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki POLSKIE JADŁO S.A., które stanowią 1,71% w kapitale zakładowym oraz 1,58% w ogólnej liczbie głosów.

Łącznie ww. podmioty posiadają 1.598.000 akcji zwykłych na okaziciela POLSKIE JADŁO S.A., które stanowią 3,42% w kapitale zakładowym oraz 3,17% w ogólnej liczbie głosów.

POLSKIE JADŁO S.A., spółka notowana na rynku regulowanym GPW, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych podmiotów operujących w sektorze usług gastronomicznych w Polsce. Działalność powstałej w 1996 roku spółki przez 10 lat koncentrowała się na rozwoju sieci restauracji "Chłopskie Jadło". Po ich sprzedaży w 2006 roku pozyskane środki zostały zainwestowane w budowę i zarządzanie nowymi sieciami restauracji, gościńców i pierogarni funkcjonującymi w autorskim modelu franczyzowo-operatorskim pod marką "Polskie Jadło".

Drugim segmentem działalności firmy, rozwijanym od 2004 roku, jest produkcja i sprzedaż ekskluzywnych wyrobów kuchni polskiej sprzedawanych obecnie pod marką "Polskie Jadło". Wśród nich znajdują się tradycyjnie wyrabiane wędliny i wyroby wekowane takie jak polskie zupy, pasztety oraz inne dania gotowe. Polskie Jadło opiera swą produkcję na tradycyjnych recepturach, pozbawionych jakichkolwiek uszlachetniaczy i środków konserwujących.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

powrót