VENTURION INVESTMENT FUND SA rejestracja akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

19 Października 2012

VENTURION INVESTMENT FUND SA rejestracja akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, iż w dniu 19 października 2012 roku otrzymał uchwałę nr 769/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 18 października 2012 roku, zgodnie z którą Zarząd KDPW postanowił o zarejestrowaniu 28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E VENTURION INVESTMENT FUND S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda i nadać im kod PLAPCQT00016 pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. decyzji o wyznaczeniu pierwszego notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są dotychczasowe akcje Spółki zarejestrowane pod tym samym kodem.

Ww. rejestracja nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji serii E w alternatywnym systemie obrotu, jednak nie wcześniej niż w dniu pierwszego notowania.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące

powrót