VENTURION INVESTMENT FUND SA złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NewConnect

23 Października 2012

VENTURION INVESTMENT FUND SA złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NewConnect

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, iż w dniu 23 października 2012 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta:

28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

powrót