VENTURION INVESTMENT FUND SA zmiany w zarządzie

14 Września 2012

VENTURION INVESTMENT FUND SA zmiany w zarządzie

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że w dniu 14 września 2012 roku Pan Patryk Kitowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
W związku z powyższym Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. jest jednoosobowy, a funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Pani Magdalena Grzybowska.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

powrót