VIF SA zmiana nazwy skróconej, pod którą notowane są akcje

6 Września 2012

VIF SA zmiana nazwy skróconej, pod którą notowane są akcje

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. (poprzednia nazwa APACHE QUEST S.A.) informuje, że w dniu 6 września 2012 roku powziął informacje o opublikowaniu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. komunikatu, którego treść przekazuje poniżej:

Komunikat

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 6 września 2012 roku

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki APACHE QUEST S.A. (PLAPCQT00016) na VENTURION INVESTMENT FUND S.A., począwszy od dnia 7 września 2012 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą "VENTURION" i oznaczeniem "VIF".

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

powrót