Zawarcie umów lock-up

6 Czerwca 2012

Zawarcie umów lock-up 

Zarząd Apache Quest S.A. informuje, że w dniu 06 czerwca 2012 roku otrzymał podpisane przez dwóch akcjonariuszy Spółki Umowy lock-up obejmujące łącznie 400.000 akcji serii C.

Akcjonariusze zobowiązali się nie zastawiać, nie zbywać, nie sprzedawać, lub nie przenosić własności na rzecz jakiejkolwiek osoby/podmiotu, jak również nie zobowiązywać się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych przedmiotowym zobowiązaniem akcji serii C, w okresie dwunastu miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki Apache Quest Spółka Akcyjna w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect).

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

powrót