Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

23 Maja 2014

Zarząd EQUITIER S.A. ("Spółka") informuje, iż 22 maja 2014 roku Spółka zawarła umowę o pełnienie zadań Autoryzowanego Doradcy z Domem Maklerskim DF CAPITAL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Na mocy ww. umowy Spółka powierzyła Domowi Maklerskiemu DF CAPITAL Sp. z o. o. pełnienie roli Autoryzowanego Doradcy Emitenta w procesie wprowadzenia akcji serii E EQUITIER S.A. do obrotu na rynku NewConnect.

Umowa weszła w życie z dniem podpisania.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót