Zawieszenie obrotu akcjami EQUITIER S.A. na wniosek spółki w związku z procesem scalenia akcji

20 Marca 2014

Zarząd EQUITIER S.A. informuje, iż w dniu 20 marca 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 344/2014 w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki EQUITIER S.A.

Zgodnie z ww. uchwałą na wniosek EQUITIER S.A. w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił zawiesić obrót akcjami EQUITIER S.A. oznaczonymi kodem PLAPCQT00016 od dnia 24 marca do dnia 8 kwietnia 2014 roku.

Zlecenia maklerskie na akcje spółki EQUITIER S.A. przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 21 marca 2014 roku włącznie, tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

W okresie zawieszenia zlecenia maklerskie na akcje EQUITIER S.A. nie będą przyjmowane.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót