Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami EQUITIER S.A., w związku z procesem scalenia akcji

19 Marca 2014

Zarząd EQUITIER S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z procesem scalenia akcji Spółka złożyła 19 marca 2014 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie obrotu akcjami EQUITIER S.A. w dniach od 24 marca 2014 r. roku do 8 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z harmonogramem procesu scalenia, dzień referencyjny wyznaczono na 28 marca 2014 r., a dzień scalenia akcji na 8 kwietnia 2014 r.

Spółka złożyła 18 marca 2014 r. do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek o scalenie akcji, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 17/2014.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót